Hizmetler

Tank Konteyner Kiralama

Gökbil Lojistik

Tank Konteyner Kiralama

Yurtiçinde ihracat yüklemeleri kullanımı haricinde yabancı araç ve gereçlerin yurtiçinde kullanımı kanunen yasaklanmıştır. Gökbil, yerel müşterilerinin ihtiyacına yönelik kullanımına izin verilen Millileştirilmiş (ithalatı yapılmış) Tank Konteynerlerinin Kısa ve Uzun Dönem Kiralamasını da yapmaktadır.