Hizmetler

Isıtma

Isıtma | Gökbil Lojistik

Taşımalar sırasında, kendi doğasından kaynaklanan nedenlerle akışkanlığını yitirerek katılaşan veya akışkanlığı düşen bazı kimyasalların arzu edilen tahliye derecelerine ulaştırılarak tekrar akışkan hale getirilebilmeleri amacı ile 2004 yılında servise giren ısıtma ünitemiz, ısıtma için buhar gücü kullanılmaktadır.